Pro League-communicatie: Herhaling maatregelen jeugd

Beste clubs,

Ten einde een verdere verspreiding van het Covid 19 virus binnen de clubs van de Pro League tegen te gaan, vragen we met aandrang nogmaals volgende maatregelen te willen mededelen aan de begeleiders, spelers en ouders van uw club:

  • Het respecteren van de algemeen geldende hygiënische regels en het vermijden van mengen van “bubbles” zoals uitgevaardigd door de Overheid;
  • Geen spelers van andere clubs uit te nodigen voor (test)trainingen;
  • Geen spelers te laten deelnemen aan activiteiten georganiseerd door privé voetbalscholen / academies of aanverwante organen (futsal, …);
  • Voor wedstrijden één enkele ouder per speler toe te laten;
  • Iedere club heeft het recht om de toegang tot de site van een activiteit te weigeren voor elke buitenstaander / niet rechtstreeks betrokken persoon (b.v. scouts, persoonlijke begeleider, …), zelfs al heeft deze zich aangemeld;
  • Rekening te houden met specifieke maatregelen die door plaatselijke overheden uitgeschreven worden en die sportactiviteiten op hun grondgebied verbieden;

 

Het spreekt vanzelf dat de Pro League zijn afkeuring uitspreekt ten overstaan van sommige opportunistische, onethische en weinig collegiale houdingen van clubs of enkelingen die inbreuken (blijven) plegen op de geldende richtlijnen. Eens te meer doet de Pro League dan ook een oproep op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle betrokken clubs, jeugdacademies, medewerkers, spelers en ouders om de bestaande beperkingen te respecteren.

Graag herhalen we bovendien volgende geldende maatregelen die tot nader order gelden in de verschillende regio’s.

  • tot en met U13: trainingen zonder beperking; oefenwedstrijden, geen gebruik van kleedkamers;
  • vanaf U14: trainingen in bubbels van 4, geen gebruik kleedkamers. In Vlaanderen toegelaten op site club. In Wallonie en Brussel niet toegelaten op site club. 
  • U18 en U21 kunnen in groep trainen mits alle spelers onderworpen worden aan een Covid test met een negatieve uitslag.